Tilbake til hovedsiden
Tilbake til førstesiden
OVERSIKT HAVN
MIN SIDE
SKJEMAER OG LENKER
Kontakt oss
KLUBBHUS
Priser 2019
Bildegalleri
VENTELISTE
KNBF
DRIFTSUTVALGET
AVFALLSBEHANDLING
JBF HÅNDBOK
JBF PÅ FJESBOKÅ
ÅRSMØTER
Tidevannstabell
Vindretning
VÆRVARSEL JÅTTÅVÅGEN
Vedtekter og regelverk
Historien om Jåttåvågen båtforening fra 1968 til 2018
SØKNADSSKJEMA
 
 
  september 2019
man tir ons tor fre lør søn
 
 


ÅRSMØTE 2011 AVHOLDES 26 JANUAR Kl 19:00
12.12.10

Har medlemmene noen saker de ønsker å ta opp på årsmøte er Fristen for innsending av saker fra medlemmene 12 Januar.

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes innen utgangen av februar måned. Styret kan
etter 1. januar kalle inn til årsmøte med minst 3 ukers skriftlig varsel. Følgende skal være tilgjengelig for medlemmene
i klubbhuset 1 uke før årsmøtet:
- Årsberetning.
- Revidert årsregnskap.
- Saker fremmet av styret, deriblant styrets forslag til valgkomité.
- Saker fremmet av medlemmer må leveres skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtedato.
- Valgkomiteens forslag.
- Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer noe annet.

Det ordinære årsmøtet skal:
- Velge ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen.
- Godkjenne saksliste.
- Behandle årsberetningen.
- Behandle revidert årsregnskap.
- Behandle innkomne saker.
- Fatte vedtak om kontingenter og avgifter etter forslag framlagt av styret.
- Velge:
- Leder for 2 år
- 2styremedlemmer for 2 år
- 2 varamedlem for 1 år
- Revisor for kommende år
- Valgkomiteens formann og 2 medlemmer
Valgkomiteen skal på årsmøtet gis anledning til å grunngi komiteens forslag til kandidater.
Vedtak gjøres med alminnelig flertall, enten skriftlig, ved håndsopprekning eller ved akklamasjon, med mindre vedtektene
bestemmer annerledes

Årsmøte dokument finner dere her:Agenda for årsmøte for 2010.pdf


 

Gratis registrering ut 2019

På de syv første månedene i 2019 ble 75 småbåter og kajakker funnet drivende langs norskekysten, viser tall fra Hovedredningssentralen. Kun fem av farkostene var merket, slik at det var mulig å finne fram til eieren og sjekke hvem som hadde vært om bord – og om det var behov for hjelp. Dette vil vi gjøre noe med. Redningsselskapet tilbyr nå gratis registrering av båt, kano, kajakk med mer ut 2019.

Sikre dine verdier på vannet – registrer båten eller utstyret ditt i dag!

 

https://sbr.rs.no/gratis-reg/